Narvik er tredje største by og kommune i Nordland – og Nord-Norges syvende største by og kommune – etter folketall.

I sin nåværende utstrekning omfatter Narvik kommune også den tidligere kommunen Ankenes (1884–1974). I forbindelse med kommunereformen, ble det i 2017 besluttet å innlemme kommunen Ballangen og den nordlige delen av Tysfjord i Narvik kommune.

Narvik har en vakkert beliggende alpinbakke, Fagernesfjellet, hvor det er mulig å stå på ski fra over 1000 moh til nesten havnivå, omkranset av Ofotfjorden.

I Narvik, klimaet er kaldt og temperert. Narvik har en betydelig mengde nedbør i løpet av året. Dette gjelder også for den tørreste måneden. Denne plasseringen er klassifisert som Dfb av Köppen og Geiger. Temperaturen her gjennomsnitt 2.6 ° C, noe som er veldig gunstig for en varmepumpe. Den gjennomsnittlige årlige nedbør er 762 mm.

Varmepumpe

Det geniale med en varmepumpe er at den utnytter den energien som finnes gratis i jord, berg, sjø eller luft, i kombinasjon med litt elektrisitet. Generelt kan vi si at for 1 kWh med tilført energi (elektrisitet), så leverer normalt en varmepumpe mellom 2 og 5 kWh med varmeenergi. Effekten avhenger av ulike forhold, som utetemperatur for de varmepumpetypene som henter energien fra uteluften.

En varmepumpe er både miljø- og klimavennlig. For det første fordi den er energieffektiv. Faktisk vil et varmepumpesystem redusere behovet for tilført energi med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, gass, olje, bioenergi eller fjernvarme. Erstatter varmepumpen anlegg som har vært kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi, forsvinner i tillegg de lokale utslippene. For det andre fører ikke varmepumper i drift til klimagassutslipp, slik for eksempel en oljefyr gjør. Varmepumpe er også bra for lommeboka, siden du får varmet opp boligen din til en lavere strømregning enn om du for eksempel hadde hatt bare panelovner til oppvarming. 

kjøp din varmepumpe hos oss. Vi leverer Mitsubishi, Daikin og Panasonic. Komplett med montering. Vi er billig og best på service i Narvik