Ofoten er et distrikt i den nordøstlige delen av Nordland fylke, mellom Salten i sør og fylkesgrensen mot Troms i nord, som omfatter de seks kommunene TysfjordBallangenTjeldsundLødingenEvenes og Narvik. Ofoten har et samlet areal på 5 518,35 km²[1] og 28 255 innbyggere (1. januar 2015).[2] Regionsenteret er byen Narvik.

Ofoten har ett klima som passer veldig bra med varmepumpe som oppvarmingskilde

Varmepumpe

Det geniale med en varmepumpe er at den utnytter den energien som finnes gratis i jord, berg, sjø eller luft, i kombinasjon med litt elektrisitet. Generelt kan vi si at for 1 kWh med tilført energi (elektrisitet), så leverer normalt en varmepumpe mellom 2 og 5 kWh med varmeenergi. Effekten avhenger av ulike forhold, som utetemperatur for de varmepumpetypene som henter energien fra uteluften.

En varmepumpe er både miljø- og klimavennlig. For det første fordi den er energieffektiv. Faktisk vil et varmepumpesystem redusere behovet for tilført energi med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, gass, olje, bioenergi eller fjernvarme. Erstatter varmepumpen anlegg som har vært kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi, forsvinner i tillegg de lokale utslippene. For det andre fører ikke varmepumper i drift til klimagassutslipp, slik for eksempel en oljefyr gjør. Varmepumpe er også bra for lommeboka, siden du får varmet opp boligen din til en lavere strømregning enn om du for eksempel hadde hatt bare panelovner til oppvarming. 

kjøp din varmepumpe hos oss. Vi leverer Mitsubishi, Daikin og Panasonic. Komplett med montering. Vi er billig og best på service i ofotenkjøp din varmepumpe hos oss. Vi leverer Mitsubishi, Daikin og Panasonic. Komplett med montering. Vi er billig og best på service